Proiect european pentru creșterea accesibilității spre destinațiile turistice din județul Brașov

Pârtie din Poiana Brașov. FOTO Salvamont Brașov

Județul Brașov a semnat contractul de finanțare nr. 12.484 / 01.08.2018, din cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3, devenind partener al proiectului ”Thematic Trail Trigger – ThreeT” (”Inițierea unor trasee tematice – Trei T”), cod PGI05391, alături de alte opt organizații din țări ale Uniunii Europene pentru perioada Iunie 2018 – Noiembrie 2022.

Proiectul este centrat pe principiul sustenabilității turismului cultural și eco-turismului, fiind încadrat în Axa prioritară nr. 4 din Interreg Europe, care are ca prioritate de investiții conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul proiectului îl constituie creșterea accesibilității spre destinațiile turistice din județ, prin dezvoltarea unor politici publice de:

Accesibilitate și mobilitate nemotorizată (trasee de ciclism, hicking etc.);

Protecția patrimoniului natural;

Dezvoltare economico-socială locală rezultată din ecoturism.

În cadrul proiectului, partenerii pleacă de la o problemă comună, aceea a accesului limitat spre obiective turistice importante din cauza lipsei mijloacelor de transport și a materialelor informative. Acest lucru afectează negativ strategia pentru dezvoltarea integrată și ecologică a economiilor regionale.

Proiectul ThreeT urmărește să amplifice performanța Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2013 – 2020 – 2030 în scopul unei mai bune utilizări a resurselor, acționând ca un multiplicator investițional în sensul protejării și dezvoltării patrimoniului turistic prin:

Identificarea unor soluții locale pentru îmbunătățirea accesibilității și mobilității turistice;

Cooperare pentru schimbul de practici între parteneri;

Intenția de generare de noi trasee tematice în județ sau conectarea celor existente care să fie, prin măsurile întreprinse, mai vizibile și mai accesibile.

Valoarea proiectului pentru toți cei nouă parteneri (inclusiv liderul de proiect) este de: 1.892.764,00 euro, din care bugetul alocat pentru Județul Brașov de 184.512,00 euro, care va fi suportat astfel: 85% (156.834,35 euro) de către Uniunea Europeană, 13% (23.986,43 euro) de către Statul Român prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 2% (3.690,22 euro) contribuție proprie Județul Brașov.

Partenerii acestui proiect sunt :

1    Provincia Livorno – lider de proiect Livorno Italy
2    Regiunea Toscana Florence Italy
3    Consiliul Regional al Finlandei Centrale Jyväskylä Finland
4    Autoriatea de Planificare Malta Floriana Malta
5    Județul Kujawsko-Pomorskie Polonia Torun Poland
6    Guvernul Local al Insulei Tenerife  Santa Cruz de Tenerife Spain
7    Consiliul Județean Brașov Brazov Romania
8    Guvernul Local al Județului Vas Ungaria  Dunàntul Hungary
9    Organizația de Management Regional Hessen Central  Giessen Germany

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*